Implementacija poslovnih
procesa kroz Siebel CRM

Oracle Siebel CRM rješenje pokriva implementaciju širokog spektra procesa. Integracijom Siebel CRM rješenja sa postojećim rješenjima u određenom poslovnom okruženju, omogućava se razmjena podataka i informacija sa ostalim sistemima i osigurava se neprekidnost izvršavanja poslovnih procesa.

Siebel nudi predefinisan model podataka i predefinisan način vođenja poslovnih procesa. Implementacija Siebel CRM rješenja u konkretnom poslovnom okruženju zahtjeva mapiranje i implementaciju poslovnih procesa u Siebel CRM poslovne procese i integraciju sa postojećim komponentama sistema.

Poslovni procesi i podaci se mapiraju u Siebel CRM poslovne procese, a ovisno od procesa koji se implementiraju i ovisno od ostalih sistema u kojima se vode procesi i podaci definišu se tačke integracije i integracioni interfejsi sa postojećim aplikativnim modulima radi preuzimanja podataka, sinhronizacije podataka i neprekidnosti izvršavanja procesa, a sve u cilju pružanja potpune informacije o krajnjim korisnicima i kvalitetnijeg načina vođenja poslovnih procesa.

Siebel platforma uključuje set alata, tehnologija i predefinisanih funkcionalnih integracija, koje uveliko olakšavaju integraciju rješenja u postojeće okruženje. Siebel je razvijen na SOA arhitekturi koja je dizajnirana tako da podrži otvorene i standardizovane integracije.

Kroz Siebel Enterprise Application Integration, svi poslovni servisi i logika su dostupni putem standardnih metoda. Siebel EAI osigurava infrastrukturu za integraciju Siebel aplikacija sa drugim sistemima (postojeće aplikacije, eksterni web sadržaji…).

Siebel Enterprise Integration Manager (EIM) je primarni metod učitavanja velike količine podataka u Siebel bazu, obezbjeđujući sredstvo za bulk importe, update-e i brisanje podataka. EIM je dizajniran za procesiranje velike količine podataka.