MEDIO

MEDIO je platforma za telekomunikaciona rješenja koja omogućava kreiranje konvergentnih mrežnih rješenja za mobilne i fiksne operatere te za pružaoce telekomunikacionih usluga. Platforma obuhvata kompletan hardware i software za izgradnju komunikacionih sistema koji pokrivaju širok opseg telekomunikacionih aplikacija, mrežnih servisa i mrežnih elemenata.
Medio ACD

Call Centre Rješenje

Sistem automatske distribucije poziva MEDIO ACD je član MEDIO familije sistema. MEDIO ACD sistem ima veliki broj hardverskih i softverskih komponenti dizajniranih da olakšaju efektivan prijem, procesiranje i dalje rutiranje telefonskih poziva. MEDIO ACD sistem je pouzdano rješenje za pozivne centre bilo koje konfiguracije i kompleksnosti.

Tipične aplikacije Call Center-a:

 • Urgentni i dispečerski servisi
 • Servisi brige o kupcu (CSS: Customer Care Seervices) za provajdere servisa. MEDIO ACD sistem može lako biti integrisan sa postojećom opremom automatizovanih linija mjerenja i sistemima naplate.
 • Centar prijema poruka za provajdere paging servisa
 • Tehnologija automatskog procesiranje dolazećih poziva IVR (Interactive Voice Response: interaktivni glasovni odgovor)
 • POZIVNI CENTRI koji procesiraju masovni protok poziva. Desetine i stotine hiljada poziva dnevno po pretplatniku su podržane od strane baza podataka za "mass" informacije via Internet, ljudskih operatora i IVR sistema, itd.
 • Sakupljanje, obrada i pohranjivanje informacija pomaže da se odredi prioritet klijenta i sekvenca servisiranja. Ova funkcija je specijalno važna za interakciju sa regularnim partnerima i kupcima,
 • Mnogo drugih aplikacija ovisno o potrebama klijenta. 

Tipične aplikacije Call Center-a:

 • Urgentni i dispečerski servisi
  • Servisi brige o kupcu (CSS: Customer Care Seervices) za provajdere servisa. MEDIO ACD sistem može lako biti integrisan sa postojećom opremom automatizovanih linija mjerenja i sistemima naplate.
  • Centar prijema poruka za provajdere paging servisa
 • Tehnologija automatskog procesiranje dolazećih poziva IVR (Interactive Voice Response: interaktivni glasovni odgovor)
 • POZIVNI CENTRI koji procesiraju masovni protok poziva. Desetine i stotine hiljada poziva dnevno po pretplatniku su podržane od strane baza podataka za "mass" informacije via Internet, ljudskih operatora i IVR sistema, itd.
 • Sakupljanje, obrada i pohranjivanje informacija pomaže da se odredi prioritet klijenta i sekvenca servisiranja. Ova funkcija je specijalno važna za interakciju sa regularnim partnerima i kupcima,
 • Mnogo drugih aplikacija ovisno o potrebama klijenta. 
IN/VAS

MEDIO 2.0 IN/VAS rješenja

 • Pružanje servisa dodatne vrijednosti bazirano na IN (Intelligent Network) platformi.
 • IN platforma kao osnovu koristi moćnu i pouzdanu MEDIO platformu za digitalne centrale. Fleksibilnost i modularnost IN platforme pružaju potrebnu osnovu za brzo i efikasno pokretanje novih servisa.
 • MEDIO IN nudi servise poput VPN, Prepaid, NP, FreePhone, Calling card, Premium rate, itd
 • Navedena VAS rješenja nasljeđuju sve prednosti MEDIO platforme. Omogućena je nadogradnja pojedinih rješenja do željenog seta servisa i performansi. 
COS

MEDIO 2.0 Convergent Online Charging and Service Delivery Solution

Iskusite poboljšanje Vašeg poslovanja

MEDIO 2.0 OCS, kao specijalizovana aplikacija za kontrolu, tarifiranje i obračun online servisa i potpuno konvergentno rješenje, predstavlja odgovor na postavljene izazove. Ovo rješenje također služi i kao platforma za isporuku value-based servisa kao što su: VoiceFaxMail, VPN, Telemarketing, Automatizovani Call Center, itd. Veže se na PSTN, GSM/GPRS/UMTS mreže i podržava standardizovane interfejse za integraciju sa NGN i IMS, i zbog toga je pogodna za sve fiksne, mobilne i broadband operatore. Dodatne beneficije postižu se integrisanjem sa FORIS OSS/BSS sistemom.

LOKALNE CENTRALE

MEDIO Class 5 - Lokalne centrale

The MEDIO Class 5, baziran na MEDIO platformi, predstavlja idealno rješenje za operatore regionalnih mreža koji traže povoljno, sofisticirano rješenje za pružanje širokog asortimana telekomunikacijskih usluga.  

MEDIO Class 5 je pouzdano, modularno i skalabilno rješenje, kompaktnog dizajna koje se jednostavno integrira u druge sisteme. 

TRANZITNE CENTRALE

MEDIO Class 4 - Tranzitne centrale

Fleksibilno komutacijsko rješenje za tranzitne mreže.  

Proizvod MEDIO Class 4 firme SITRONICS TS je jedna od mnogobrojnih aplikacija baziranih na MEDIO platformi za digitalne centrale.  

Zahvaljujući svojoj modularnoj arhitekturi, MEDIO Class 4 predstavlja ne samo robusno, nego i fleksibilno rješenje. Ovo omogućava prilagođavanje platforme zahtjevima telekomunikacijskih operatora za kapacitetom i funkcionalnostima.  

The MEDIO Class 4 rješenje je posebno razvijeno za visoko zahtjevne telekomunikacijske mreže. Ergonomski dizajn i energetski efikasne komponente rezultiraju minimalnim utjecajem na radno okruženje. 

GMSC

MEDIO GMSC - Gateway Mobile Switching Centre

Optimiziranje mreže

Sa MEDIO GMSC-om kao tranzitnom centralom, mobilni operatori imaju mogućnost optimiziranja mreža i servisa bez riskiranja trenutnih investicija. Opcionalne funkcionalnosti sistema:  

 • Ugrađene STP i SCCP relay funkcionalnosti
 • Interactive Voice Response (IVR)
 • Integrirani Pozivni Centar (Call Centre)
 • Podrška za kontrolu IN servisa
NGN

NGN rješenja predstavljaju otvorenu platformu za prelazak sa tradicionalnih mreža sa komutacijom kanala na paketske mreže. BS TS pruža profesionalne konsultacijske usluge kako bi se odredio najpovoljniji scenario migracije za operatore, ukljucujuci definiranje svih faza procesa migracije i predloženi vremenski okvir.  

NGN pruža tradicionalne govorne servise (VoIP) i sa SIP (Session Initiation Protocol) protokolom obezbjeđuje otvoren pristup multimedijalnim i integriranim IMS servisima.  

NGN platforma je bazirana na fleksibilnoj i skalabilnoj arhitekturi koja zadovoljava zahtjeve rezidencijalnih i poslovnih klijenata.  

NGN proizvodni asortiman sadrži slijedeće elemente:  

 • Media Gateway Controller - Softswitch
 • Signalling Gateway
 • Media Gateway
  • Access Gateway
  • Trunk Gateway
 • Media Server
 • Call Monitoring Node
 • IMS Solution