SkyTracker - GPS/GPRS
sistem za praćenje vozila

SkyTracker je sistem za praćenje kretanje vozila koji je zasnovan na korištenju globalnog sistema za pozicioniranje na udaljenoj lokaciji (GPS) i slanje podataka na zajednički server za dalju obradu i arhiviranje putem mobilne internet mreže (GPRS). On kombinuje korištenje uređaja u vozilu i softvera za obradu podataka i formiranje detaljnog prikaza lokacije vozila.

Sistem se sastoji od sljedećih komponenti:

  • Uređaja u vozilu – svako vozilo koje se želi pratiti mora imati ugrađen uredjaj pomoću kojeg će se prikupljati podaci o kretanju,
  • Servera – softver koji komunicira sa uređajima putem Interneta,
  • Baze podataka – služi za arhiviranje podataka sa servera i služi kao baza iz koje klijent dobija informacije za prikaz.
  • Klijenta – softver koji omogućava krajnjem korisniku – operateru uvid u stanja vozila i pruža sve potrebne informacije.
Osnovne mogućnosti SkyTracker sistema su:

Sistem za praćenje i nadzor vozila je  danas u širokoj upotrebi tamo gdje se želi napraviti ušteda i povećati efikasnost u radu vozila na terenu. Prednosti u korištenju ovakvog sistema su brojne.

Osnovne prednosti su:

  • Lociranje vozila na mapi, što omogućava dispečerskoj službi da uputi najbliže vozilo na određenu lokaciju i time napravi značajnu uštedu u potrošnji goriva,
  • Sprječavanje zloupotrebe vozila, odnosno korištenje vozila van predviđenih aktivnosti,
  • Povećanje brzine usluge tamo gdje je to od značaja, npr. taxi usluga,
  • Zaštita od krađe kao primarna vrsta zaštite, ili u kombinaciji sa nekom drugom, omogućava lociranje ukradenog vozila, a ovakva vrsta zaštite u vozilima je sve zastupljenija u upotrebi,
  • Uvid u kompletan rad vozila uz pomoć statističkih izvještaja, uključujući pređene kilometre i periode rada/parkiranja, kao i navike vozača, omogućavaju bolju raspodjelu aktivnosti.
Svaka kompanija koja raspolaže sa značajnim voznim parkom kada uvede SkyTracker sistem vrlo brzo osjeti njegovu ekonomsku isplativost. Velike prednosti ovog sistema su minimalni troškovi održavanja