BS Bee Urban

Pametni sistem prikupljanja karata i nadzor i upravljanje javnim prijevozom. Sistem je pouzdan za korisnike, putnike i pouzdan za operatere

Glavne prednosti sistema:

Povećani prihodi

Smanjenje troškova operatera

Optimizacija rada operatera

Kontrola naplate

Priprema izvještaja

Jednostavnije izdavanje i korištenje karata

Sistem upravljanja javnim saobraćajem

Ovaj sistem je centralni sistem za operativni rad koji pokriva većinu svakodnevnog upravljanja i rada sistema javnog prijevoza. Funkcionalnosti pokrivaju dijelove od planiranja rada, postavki režima sistema do upravljanja sistemom i izvještavanja.

Moduli:

 • Upravljanje radnim nalozima
 • Server za prodaju ulaznica
 • Upravljanje pametnom karticom
 • Upravljanje cijenama / tarifama
 • Line management
 • Bank i POS modul
 • Obračun i poravnanje
 • Fleet menadžment
 • Izvještaji

BS Hasky sistem za nadzor i kontrolu javnog saobraćaja

Uloga ovog sistema je praćenje stanja sistema u stvarnom vremenu. Ovaj sistem je povezan sa svim ostalim dijelovima sistema tako da operatori imaju jedinstveni pogled na sistem na jednom mjestu. Ovaj sistem automatizira praćenje statusa na takav način da će većina alarma u sistemu biti prikazana i na video zidu, što će ubrzati reakciju na sve sporne događaje

Moduli

Sistem za upravljanje video zapisima

SOS sistem telefonije

GPS praćenje

Nadgledanje stanja uređaja

BS Bee urban podržava integraciju sa raznom staničnom opremom:

 • Tripod turnstiles
 • Mašine za prodaju karata
 • Prikazi informacija o putnicima
 • SOS telefoni
 • Nadzorne kamere

Uz podatkovni centar i njegove module BS Bee urban čine još:

Prenosni uređaj za kontrolu karata

Validator kartice

Mobilna aplikacija

Aplikacija je dostupna krajnjim korisnicima na mobilnim uređajima za kupovinu i nadopunu karata putem elektronskog sistema plaćanja.

Web aplikacija

Web aplikacija će biti dostupna krajnjim korisnicima za kupovinu i dopunu karata putem elektronskog sistema plaćanja.