Adaptivno upravljanje prometom

Gradovi širom svijeta imaju dosta problema sa transportnim sistemom, jer su dizajnirani i projektovani za određeni broj vozila i infrastrukturnih objekata, posebno stari gradski centri

Brza centralizacija i širenje upotrebe putničkih automobila kao glavnog prijevoznog sredstva dovode do ogromnih zagušenja u urbanim dijelovima gradova, pa je potrebno efikasnije definisati i uskladiti promet putničkih automobila, pješaka, javnog prijevoza itd.

ITS nastoji podići nivo usluga na viši nivo koristeći informacije i komunikaciju za poboljšanje protoka, sigurnost, efikasnost i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Inteligentni transportni sistemi u gradovima imaju izuzetno visok operativni faktor zbog činjenice da u relativno malom prostornom pokrivanju moraju ponuditi alternativna rješenja za bolji i efikasniji transport, a sve za smanjenje zagušenja, buke, zagađenja okoline itd

Inteligentni transportni sistemi su metode i alati koji se koriste za upravljanje sistemima koji koriste informacije i komunikaciju kao glavni entiteti u složenim sistemima. Koriste se u raznim sferama i nivoima upravljanja kao alternativa proširenju infrastrukture, gdje je dokazano da inteligentno upravljanje može lakše, sigurnije i efikasnije doprinijeti razvoju sistema i povećati njegovu efikasnost.

ITS je upravljačka i informacijsko-komunikacijska nadogradnja klasičnog transportnog sistema sa značajnim poboljšanjima za mrežne operatore, pružatelje usluga, korisnike i društvo u cjelini. Adaptivno upravljanje je metoda upravljanja sistemom zasnovana na neovisnoj prilagodbi vanjskim promjenama sistema, izgradnja modernog adaptivnog sistema upravljanja i kontrole prometa uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja s prioritetima javnog linijskog prijevoza putnika, sistema video nadzora i otkrivanja video nezgoda, zasnovan na najnovijim tehnologijama koji zahtijeva puno truda i iskustva, dugoročno planiranje i profesionalno upravljanje.

Centralni sistem upravljanja BS Husky sastoji se od nekoliko modula, od kojih svaki obavlja specifične zadatke (upravljanje prometom, video nadzor - video nadzor BS Husky zasnovan na platformi Milestone, otkrivanje video incidenata - BS Husky Incident Detection System). Ovi moduli su usko integrisani i u smislu baze podataka i u pogledu korisničkog interfejsa, tako da niti jedan od modula nije izolirani sistem. Na taj je način moguće da se svi podaci (događaji, mjerenja, alarmi itd.) koje obrađuje centralni sistem upravljanja iz bilo kojeg od modula pohranjuju u zajedničku bazu podataka i prikazuju na jednom korisničkom interfejsu za operatera. Uz ovu vrstu integracije, moduli imaju i mogućnost automatskih radnji, pri čemu se ponašanje jednog modula određuje događajem iz drugog modula.

BS Husky se može integrirati s različitim tipovima kontrolera raskrsnica i prikupljati podatke o prometu. Na temelju tih podataka može izvršiti optimizaciju:

  • prometni protok(traffic flows)
  • dužinu zelenog svjetla
  • prioritete
  • zeleni val
  • površinski promet

i te podatke šalje kontrolerima. Na osnovu tih podataka djelomično ili upotpunosti kontroler može da optimizuje prometni protok(traffic flows). BS Husky zasnovan je na provjerenoj, prilagodljivoj i modularnoj platformi proizvoda koja se može proširiti u skladu s budućim potrebama i tehnološkim mogućnostima.