Smart City na BS Husky platformi

Smart Cities predstavljaju pametnu kombinaciju urbane infrastrukture i tehnologije imajući na umu aspekt društva.

Ključne stavke:

 • BS Husky platforma fokusira se na agregaciju industrijskih i proizvođačkih protokola, omogućavajući komunikaciju između uređaja koji obično ne „razgovaraju“.
 • Platforma osigurava neovisnost dobavljača što omogućava korištenje već postojeće smart city infrastrukture.
 • BS Husky platforma pruža ugrađeni set pravila za saobraćajnu industriju.
 • Omogućava definiciju novog kontrolnog skupa pravila.
 • Horizontalni i vertikalni pristup prilikom izgradnje smart city usluge.

BS Husky platformu čine:

Prezentacijski nivo:

 • Neobrađeni podaci ili obrađeni podaci mogu se pružiti nezavisnim uređajima za reprodukciju ili spoljnim aplikacijama.
 • Otvoreni interfejs za stvaranje smart city usluga.

Nivo obrade:

 • Prikupljanje i obrada velike količine podataka.
 • Prikupljeni podaci se analiziraju, obrađuju i arhiviraju.
 • Primjenjuju se skupovi pravila kako bi se maksimizirale koristi pri donošenju odluke.

Nivo komunikacije:

 • Neovisnost dobavljača - omogućava komunikaciju različite opreme dobavljača.