Novosti

Hrvatske autoceste puštaju u rad softver koji je kreirala kompanija BS Telecom Solutions!

by BS Telecom

Uspješnom provedbom SAT testa (''Site Acceptance Test'') za Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na hrvatskim državnim autocestama (SCNVP_AC), stvoreni su svi uvjeti da se u probni rad pusti novi sistem za nadzor i upravljanje prometom.

Radi se o sistemu BS Husky MS sa svojom centralnom komponentom BS Husky TMS za sve nivoe upravljanja prometom pod ingerencijom Hrvatskih autocesta. Ovo je izvedeno 01.06.2023. godine, a čime je izvršena konverzija sustava na svim ugovornim lokacijama Naručitelja.

S tim u vezi, Hrvatske autoceste su kroz projekt ''Uspostava središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na mreži državnih autocesta i uvođenje ITS DIREKTIVE i DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim autocestama'' uspješno realizirale ugovornu fazu implementacije tehničkog rješenja za ukupno dvanaest regionalnih centara, uz uspostavu potpuno novog centra koji predstavlja središnju razinu upravljanja i harmonizacije prometa kroz Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na autocestama.

Kroz realizaciju gore navedenog projekta, implementirana su različita tehnička rješenja koja su uspostavljena kroz novi prometno informacijski sustav kao nadogradnja postojećih funkcionalnosti ili kao potpuno nove funkcionalne komponente sustava. S tim u vezi, sustav krajnjem korisniku pruža upravljanje prometom kroz jedinstveno grafičko sučelje, a neke od osnovnih odlika su:

  • Distribucija sistema,
  • Uvođenje Datex II standarda i DATEX II protokola za razmjenu prometnih podataka,
  • Računalno potpomognuto odlučivanje upravljanja prometnim strategijama sa središnje razine,
  • Nadzor rada mrežne i računalne opreme prometnih podsistema,
  • Sistem kratkoročne vremenske prognoze,
  • Niz drugih modula sistema koji su nužni za svakodnevni rad osoblja krajnjeg korisnika na lokacijama Naručitelja.

S obzirom da su Hrvatske autoceste paralelno s gore navedenim projektom provele i nezavisne projekte modernizacije video sistema i sistema detekcije incidenata, te je izvršena ugradnja novih video zidova s pripadajućim kontrolerima u svim centrima, naknadno je izvršena potpuna integracija svih elemenata navedenih podsistema u novi prometno informacijski sistem.

Kroz implementaciju projekta uspostavljena je reorganizacija postojećih regionalnih centara za nadzor i upravljanje prometom na način da su formirani centri koji nadziru samo otvorene dionice autoceste (RCNUP_AC – Regionalni centar za nadzor i upravljanje prometom na autocesti) Split, Maslenica, Perušić, Bosiljevo, Ivanja Reka i Đakovo, te centri koji nadziru upravljanje prometom kroz tunele (RCNUP_T – Regionalni centar za nadzor i upravljanje prometom u tunelima) Zagvozd, Sveti Rok, Mala Kapela, Brinje, Delnice i Čavle.

Projektom je objedinjena potpuna integracija blizu 22 hiljade nadziranih elemenata uz ukupnu dužinu nadzirane mreže autoceste od 1.112,4 km.

Ono što predstavlja dodanu vrijednost za prometnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj svakako je uspostava distribuirane višeslojne ITS arhitekture, a koja je zahvaljujući projektu Crocodille II Croatia uspostavljena na nacionalnoj razini.

Tom prigodom u rad su upogonjeni Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na državnim cestama (SCNVP_DC) i Nacionalna pristupna točka (NPT). Koncesionarska društva AZM i BINA su kroz isti projekt realizirali DATEX II servis za razmjenu prometnih podataka, a time je Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na autocestama postao ingerentan nad svim autocestama u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, razmjena prometnih podataka putem DATEX II protokola se razmjenjuje između svih interesnih strana prema jasno definiranim smjernicama.

Hrvatske autoceste i u narednom periodu ostaju opredijeljene da investiraju u novitete iz oblasti ITS sustava, a kako bi preventivno djelovali u smislu sigurnosti učesnika u prometu na cjelokupnoj mreži autocesta.