Novosti

Posljednje novosti

Aktuelnosti

Kompanija BS Telecom Solutions omogućava KS uvođenje adaptivnog upravljanja...

Predstavnici konzorcija dvije kompanije, BS Telecom d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo zajedno sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo potpisali su ugovor za radove na uspostavljanju adaptivnog upravljanja saobraćajem. 

Saznaj više +
Aktuelnosti

Hrvatske autoceste puštaju u rad softver koji je kreirala kompanija BS Tele...

Uspješnom provedbom SAT testa (''Site Acceptance Test'') za Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na hrvatskim državnim autocestama (SCNVP_AC), stvoreni su svi uvjeti da se u probni rad pusti novi sistem za nadzor i upravljanje prometom.

Saznaj više +
Događaji

BS Telecom Solutions: Konverzija sistema u tunelima Mala kapela i Sveti Rok

Kroz realizaciju projekta Crocodile2 Croatia, a temeljem Ugovora : ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA’’ (Izvođač: tvrtka BS Telecom Solutions d.o.o.), kompanije Hrvatske autoceste d.o.o. je u prethodnom periodu u probni rad upustila novi integrirani prometni sistem za nadzor i upravljanje prometom u svim regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom na autocestama A1, A3, A4, A5, A10 i A11, pri čemu je konverzija sistema izvršena i u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom koji su nadležni za upravljanje prometom nad dva najveća tunela pod ingerencijom Hrvatskih autocesta (RCNUP_T Sveti Rok i RCNUP_T Mala Kapela).

Saznaj više +
Aktuelnosti

Izvršena konverzija sistema upravljanja prometom u pet regionalnih centara!

Temeljem nastavka projektnih aktivnosti na realizaciji Ugovora ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA, GRUPA I: HAC d.o.o'', Naručitelj HAC d.o.o. je u dvije iteracije kroz probni rad izvršio konverziju na novi integrirani prometno informacijski sistem u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom RCNUP_AC Đakovo, RCNUP_AC Ivanja Reka, RCNUP_AC Maslenica, RCNUP_AC Dugopolje i RCNUP_T Zagvozd. Ovim aktivnostima, pod nadzor i upravljanje novog integriranog prometno informacijskog sistema stavljene su dionice autocesta A3, A4, A5, A10, A11 i dio autoceste A1 južnije od tunela Čelinka.

Saznaj više +
Aktuelnosti

Kompanija BS Telecom Solutions dobila posao softverskog upravljanja i nadzo...

Domaća kompanija BS Telecom Solutions dobila je vrijedan posao izrade softverskog rješenja za nadzor i vođenje saobraćaja na autocestama u Hrvatskoj vrijedan čak 33,84 miliona kuna (4,5 miliona eura).

Saznaj više +
Proizvodi

Veliki uspjeh: Softveri kompanije "BS Telecom Solutions" bit će postavljeni...

Kompanija "BS Telecom Solution" potpisala je novi višemilionski ugovor u Crnoj Gori za proizvodnju, isporuku i instalaciju softvera za upravljanje i nadzor saobraćaja na autoputu Bar - Boljare. Radi se o poddionici autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo, ukupne dužine 41 kilometar.

Saznaj više +
Najave

BS Telecom Solutions uspješno završio projekat na najdužem drumskom tunelu...

Kompanija BS Telecom Solutions uspješno je završila ugradnju vlastitog saobraćajnog informacionog sistema i softvera za upravljanje i kontrolu saobraćaja BS Husky na tunelima u sklopu južnog kraka autoputa koridor 10 u Srbiji, koji je krajem prošle sedmice pušten u promet.

Saznaj više +