O nama
BS Telecom Solutions

O nama

BS Telecom

Kompletni telekomunikacijski i informacijski sistemi

Naša priča

Koncept rješenja koja nudimo je uvijek u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenata i zasnovan je na međunarodnim standardima.

Kompanija BS Telecom Solutions d.o.o., članica Asseco South Eastern Europe (ASEE) grupacije, je osnovana 2002. godine i na tržištu je prisutna kao proizvođač, isporučilac i integrator kompletnih telekomunikacijskih i informacijskih sistema, koji se zasnivaju na modernim tehnologijama i vlastitim tehnološkim istraživanjima.

Koncept rješenja koja nudimo je uvijek u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenata i zasnovan je na međunarodnim standardima iz telekomunikacijskih i informacijskih oblasti.
Glavni cilj BS-a je da izgradnjom odgovarajućeg sistema klijent uvijek bude konkurentan na tržištu i da poveća vlastitu profitabilnost.

Kompletni telekomunikacijski i informacijski sistemi

Kompletni telekomunikacijski i informacijski sistemi

Certifikati

Zbog težnje ka stalnom napredovanju i zadovoljenju zahtjeva kupaca konstantnim poboljšanjem usluga i proizvoda, BS Telecom Solutions je uspostavio sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015. Također, kompanija BS Telecom Solutions je certificirana za sljedeće standarde:ISO 14001:2015 i ISO 27001:2013

Profil kompanije

Upoznajte BS Telecom

Trajanje: 01:30s

Naša kultura

Misija

Istraživanje i razvoj novih servisa, tehnologija i inžinjerskih rješenja na polju telekomunikacija, projektovanje i dizajniranje inteligentnih sistema za telekomunikacijske kompanije i podrška potpunom ciklusu implementacije.


Vizija

Postati vodeća kompanija za razvoj IT i telekomunikacionih sistema svojstvenih BS Telecomu na domaćem i stranom tržištu.
Proširiti tim ambicioznim kadrom koji su spremni na usvajanje novih znanja i vještina iz područja IT-a i telekomunikacija.

 Naša kultura

Stvarne vrijednosti

Naše vrijednosti su temelj svega što radimo. Poštujući naše vrijednosti poštujemo i naš tim stvarajući prijateljsko okruženje sa zajedničkom misijom i vizijom.

Naše temeljne vrijednosti su:

 • Integritet
 • Etika
 • Usklađenost 
 • Uzajamno poštovanje
 • Timski rad
 • Komunikacija
 • Inovacije
 • Zadovoljstvo kupaca
 • Kvalitet
 • Pravednost

Benefiti u BS-u:

 • Mentorstvo
 • Mogućnost napredovanja
 • Treninzi i edukacije
 • Ugodna timska atmosfera
 • Plaćeni zdravstveni pregledi