Proizvodi i usluge
Proizvodi i usluge

Kompletni telekomunikacijski i informacijski sistemi

Pogledajte naša rješenja

Kvalitetna i besprijekorna rješenja

Besprijekorna IT rješenja na tržištu zasnovana na našem istraživanju, razvoju primjeni novih tehnologija

Sistem upravljanja prometom

Inteligentni transportni sistem (ITS) ima za cilj pružanje inovativnih usluga koje se odnose na različite načine transporta i upravljanje prometom.

Smart City

Smart City predstavlja pametnu kombinaciju urbane infrastrukture i tehnologije imajući na umu aspekt društva.

Billing

Naš Billing CRM je cjelovito rješenje za komunalna preduzeća iz različitih industrija, bez obzira radi li se o vodovodnom sustavu, plinu, grijanju, električnoj energiji ili drugom.

CRM, ERP, BI

Nezaobilazan segment upravljanja odnosima sa korisnicima jeste osigurati kvalitetan način komunikacije sa korisnicima po svim komunikacionim kanalima.

Ostale usluge

Upoznajte servise efikasnog mjerenja energije, SkyTracker je sistem za praćenje kretanje vozila, servisni centar za kratke poruke i MEDIO platformu za telekomunikaciona rješenja.

Bs Telecom

Metode implementacije

  • Kreiranje rješenja po mjeri kupca
  • Bliska i konstruktivna interakcija sa kupcima tokom cijelog radnog ciklusa
  • Kreiranje novih servisa, tehnologija i sistema usklađenih potrebama kupca
  • Istraživanje perspektnih mogućnosti i kompletna implementacija servisa za klijente

Skalabilnost

Najbolja osobina svih BS Telecom Solutions d.o.o. proizvoda je skalabilnost. Da bi ispunili zahtjeve operatora svih veličina sa raznolikim poslovnim modelima, razvili smo naše proizvode tako da možemo ponuditi rješenje operatorima sa desetinama hiljada pretplatnika kao i operatorima sa preko 50 miliona pretplatnika.

Fundamentalna namjena

Efikasno povećanje produktivnosti provider-a implementacijom inovativnih servisa, sistema i savremene elektronske opreme i tehnologija.