Novosti

BS Telecom Solutions: Konverzija sistema u tunelima Mala kapela i Sveti Rok

by BS Telecom

Kroz realizaciju projekta Crocodile2 Croatia, a temeljem Ugovora : ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA’’ (Izvođač: tvrtka BS Telecom Solutions d.o.o.), kompanije Hrvatske autoceste d.o.o. je u prethodnom periodu u probni rad upustila novi integrirani prometni sistem za nadzor i upravljanje prometom u svim regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom na autocestama A1, A3, A4, A5, A10 i A11, pri čemu je konverzija sistema izvršena i u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom koji su nadležni za upravljanje prometom nad dva najveća tunela pod ingerencijom Hrvatskih autocesta (RCNUP_T Sveti Rok i RCNUP_T Mala Kapela).

Paralelno s navedenim projektom, Hrvatske autoceste d.o.o. provode modernizaciju sistema videonadzora i videodetekcije incidentnih situacija, tako da dinamika radova podrazumijeva visok stepen završenosti ukupno projektiranih funkcionalnosti svih sigurnosnih sistema.
Modernizacija sistema vatrodojave je već provedena.
Do kraja ugovornog roka, a prije početka turističke sezone, tendencija Hrvatskih autocesta je uspješna provedba konverzije sistema u preostalim regionalnim centrima nadležnim za autoceste A6 i A7 (dio ugovorne obveze koje su Hrvatske autoceste naslijedile kao pravni slijednik društva ARZ d.d.), te puštanje u rad Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama u punoj projektiranoj funkcionalnosti svih modula.

Hrvatske autoceste ostaju čvrsto opredijeljene u odluci da prate posljednje novitete u svijetu ITS sigurnosnih sistema, pružajući pri tom svojim korisnicima maksimalnu sigurnost na svim autocestovnim pravcima pod svojom ingerencijom.