BS Husky
Software

Otvoren, modularan i proširiv SCADA software posebno prilagođen za nadzor i upravljanje opremom u tunelima, ali se zbog svoje arhitekture može koristiti i u ostalim granama kao što su: transport, naftna/gasna industrija, energetika, vodovod i kanalizacija, kontrola objekata i sl.
Dvije osnovne komponente BS Husky softvera koji upravlja kompletnim sistemom su:

Jezgro softvera u COKP-u (centralni server)

Jezgro softvera je centralni server koji se nalazi u COKP-u. On ima stalnu komunikaciju sa lokalnim serverima sa kojima razmjenjuje informacije. Tačnije, preko ovog servera se upravlja sa svim lokalnim serverima i svom ostalom opremom.

Lokalni serveri

Lokalni serveri se nalaze ispred i iza tunela i oni upravljaju sa svim sistemima u tunelu i obližnjim znakovima ispred i iza tunela. Važno je napomenuti da se serveri postavljaju u paru da bi jedan drugom bili back-up (Hot redundancija). Obično se nalaze u trafostanicama (po jedan sa obje strane tunela).

U slučaju pada centralnog servera u COKP-u, lokalni serveri nastavljaju neometano raditi.

Šema elemenata

  • 1. COKP
  • 2. Dvosmjerna komunikacija
  • 3. Server
  • 4. Dvosmjerna komunikacija
Svaki pojedinačni server upravlja svim elementima u tunelu i u slučaju pada jednog servera njegov par automatski preuzima sve funkcije. Nekim sistemima upravlja se direktno preko lokalnih servera (znakovi, vatrodojava, video sistem, TPS, brojači prometa), a nekim sistemima lokalni serveri upravljaju preko PLC-ova (PLC je uređaj koji ima komunikaciju sa krajnjim uređajima kojima se ne može upravljati direktno sa servera npr. ventilatori, rasvjeta, rampe, semafori, detektori visine, trafostanice itd).