ITS komunikacijska
mreža

Komunikacijska mreža ITS-a sastoji se od dvije paralelne mrežne infrastrukture bazirane na TCP/IP protokolu.

U fizičkom smislu to je mreža za upravljanje video sistemom (automatska detekcija incidenata i video nadzor) i mreža za upravljanje ostalim sistemima neophodnim za funkcionisanje autoceste (prometno-informacijski sistem, telefonsko-pozivni sistem, sistem vatrodojave, sistem za upravljanje ventilacijom, rasvjetom, trafostanicama itd.)

Šema elemenata

  • 1. COKP
  • 10Gbps Ethernet (optički kabl)
  • 1 Gbps Ethernet (optički kabl)
  • 100 Mbps Ethernet (SFTP Cat6)

Gledano sa aspekta propusnosti, svaka od ovih mreža je u svom jezgrenom dijelu kapaciteta 10 Gbps, te je realizovana preko topologije prstena koja obezbjeđuje neophodnu redundantnost i dostupnost svih sistema za upravljanje autocestom.