Sistem
vatrodojave

Moderan sistem za detekciju i dojavu požara na bazi linearnog optičkog senzorskog kabla, te adresabilnih tačkastih javljača požara čini tunel iznimno sigurnim za sve putnike.
U incidentnoj situaciji postoje četiri slučaja aktiviranja vatrodojavnog sistema i to:

Optičko termički senzori

Detektuju dim i povećanu temperaturu

Ulazno - izlazni moduli

Ukazuju na svako manuelno pomjeranje PP aparata iz svojih ležišta , te otvaranje ulaznih vrata u SOS niši i vrata prolaza između dvije tunelske cijevi

Linijski javljač požara

Optičko senzorski kabl - proteže se duž čitavog stropa tunela i ima funkciju da detektuje povišenu temperaturu na svakom dužnom metru

Ručni javljači požara

Nalaze se duž tunela i mogu ručno aktivirati od strane pješaka

Šema elemenata

  • 1. COKP
  • 2. Optičko senzorski kabl
  • 3. Optičko termički senzori
  • 4. Ručni javljači požara
  • 5. Ulazno - izlazni moduli (pp Aparat)
  • 6. Vatrodojavna centrala u SOS NIŠI
  • 7. Jednosmjerna komunikacija

Kompletan tunel je podijeljen u vatrodojavne zone i prilikom incidentne situacije COKP identifikuje zonu i specifično prema toj zoni postavlja odgovarajući scenarij.