Sistem
rasvjete

Sistem rasvjete obuhvata senzore koji se nalaze ispred tunela i primaju informaciju o intenzitetu svjetlosti, te lokalno automatski upravljaju intenzitetom rasvjete. Svi signali se integrišu na PLC-ove i šalju u COKP, odakle su operateri u mogućnosti nadzirati stanje rasvjete te vršiti upravljnje istom (pojačavanje i smanjenje intenziteta rasvjete u slučaju incidentnih situacija).
Da bi se postiglo što prirodnije okruženje, na ulazu i izlazu iz tunela razmak rasvjetnih tijela je manji nego u sredini tunela.

Šema elemenata

  • 1. COKP
  • 2. Jednosmjerna komunikacija
  • 3. Rasvjetna tijela
  • 4. SOS NIŠA, PLC
  • 5. Senzor rasvjete