Prometno
informacijski sistem

Najobimniji sistem u sklopu kojeg se nalaze svi svjetlosni promjenjivi znakovi, unutar i van tunela, tj. na dionici autoceste. Tu spadaju razni promjenjivi znakovi koji obavještavaju vozače o stanju na autocesti. Ovi znakovi imaju dvosmjernu komunikaciju. U slučaju kvara na određenim znakovima automatski se šalje signal u COKP da znak ne funkcionira adekvatno.

Šema elemenata

 • 1. Mjerenje visine vozila
  *
 • 2. Sistem znakova sa stalnim unutrašnjim osvjetljenjem
 • 3. Sistem promjenjive prometne signalizacije
 • 4. Električne rampe
 • 5. Brojač prometa
  *
 • 6. Mjerne meteo stanice
 • * Može se nalaziti u sklopu jednog uređaja, a i ne moraju
U sklopu ovog sistema nalaze se sljedeći svjetlosni znakovi:

Sistem promjenjive prometne signalizacije

LED Displeji

Koriste se za informisanje i davanje uputa svim učesnicima u saobraćaju.  Ugrađuju na strop tunela i duž trase na portale, tj. poluportalne metalne konstrukcije.

Semafori i treptači

Postavljaju se na portalima tunela i prije svake druge SOS niše u tunelu. 

Znakovi sa stalnim unutrašnjim osvjetljenjem

Oznake evakuacijskih puteva  

U tunelima je potrebno označiti evakuacijske puteve za slučaj požara. U tu svrhu u svakoj tunelskoj cijevi na pješačkim stazama za slučaj nužde na svakih 25 m postavljen je znak s unutrašnjom rasvjetom. Znak prikazuje smjer evakuacije i udaljenost do najbližeg izlaza i on mora neprestano svijetliti.  

Znakovi sa unutrašnjim osvjetljenjem označavaju SOS niše i pješačke prolaze. 

Brojač prometa

Mjerenjem prometnog toka korištenjem brojača prometa prikupljaju se podaci relevantni za procjenu stanja prometa (tačan broj vozila koja se nalaze na autocesti).  

Brojač prometa je realizovan urezivanjem odgovarajućeg broja induktivnih petlji u asfalt, koje se povezuju na detektor brojača prometa. Komunikacija sa COKP-om se odvija preko IP mreže.  

Brojač prometa ima jednosmjernu komunikaciju sa COKP-om.

Mjerenje visine vozila

Uređaj za mjerenje visine vozila se montira na produžetak portala prije proširenja platoa ispred tunela ili na samoj autocesti. Detektori visine vozila su bazirani na aktivnoj infracrvenoj tehnologiji.

Uređaj se povezuje na softverski modul koji na ulazu u tunel ili na autocestu previsokog vozila obaviještava vozača previsokog vozila da zaustavi vozilo i uputi ga na alternativnu cestu.  

U slučaju detektovanja visine vozila veće od dozvoljene sistem automatski, preko zadatih algoritama, aktivira opremu za preusmjerenje kretanja vozila.

Mjerne meteo stanice

Služe za prikupljanje meteoroloških podataka o stanju na kolovozu i predstavlja sistem za kompletnu analizu stanja površine kolovoza i meteo uvjeta za potrebe monitoringa na cesti ili mostu. Također, daje upozorenja o spomenutim uvjetima prognoze.  

Pored senzora koji se nalaze na samoj meteo stanici instaliranoj uz autocestu, postavlja se i senzor u asfalt kolovozne trake koji je povezan sa meteo stanicom.

Električne rampe

Da bi osigurali pristup tunelima, mostovima i ostalim dijelovima autoputa na kojima postoji mogućnost zabrane pristupa, potrebne su pouzdane i robusne rampe.  

Uzimajući u obzir širinu autoceste, implementiraju se rampe dužine do 8 m. One su upravljive od strane operatera iz COKP-a.