Novosti

Posljednje novosti

Aktuelnosti

Kompanija BS Telecom Solutions omogućava KS uvođenje adaptivnog upravljanja...

Predstavnici konzorcija dvije kompanije, BS Telecom d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo zajedno sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo potpisali su ugovor za radove na uspostavljanju adaptivnog upravljanja saobraćajem. 

Saznaj više +
Aktuelnosti

Hrvatske autoceste puštaju u rad softver koji je kreirala kompanija BS Tele...

Uspješnom provedbom SAT testa (''Site Acceptance Test'') za Središnji centar za nadzor i vođenje prometa na hrvatskim državnim autocestama (SCNVP_AC), stvoreni su svi uvjeti da se u probni rad pusti novi sistem za nadzor i upravljanje prometom.

Saznaj više +
Aktuelnosti

Izvršena konverzija sistema upravljanja prometom u pet regionalnih centara!

Temeljem nastavka projektnih aktivnosti na realizaciji Ugovora ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA, GRUPA I: HAC d.o.o'', Naručitelj HAC d.o.o. je u dvije iteracije kroz probni rad izvršio konverziju na novi integrirani prometno informacijski sistem u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom RCNUP_AC Đakovo, RCNUP_AC Ivanja Reka, RCNUP_AC Maslenica, RCNUP_AC Dugopolje i RCNUP_T Zagvozd. Ovim aktivnostima, pod nadzor i upravljanje novog integriranog prometno informacijskog sistema stavljene su dionice autocesta A3, A4, A5, A10, A11 i dio autoceste A1 južnije od tunela Čelinka.

Saznaj više +
Aktuelnosti

Kompanija BS Telecom Solutions dobila posao softverskog upravljanja i nadzo...

Domaća kompanija BS Telecom Solutions dobila je vrijedan posao izrade softverskog rješenja za nadzor i vođenje saobraćaja na autocestama u Hrvatskoj vrijedan čak 33,84 miliona kuna (4,5 miliona eura).

Saznaj više +