Novosti

Posljednje novosti

Događaji

BS Telecom Solutions: Konverzija sistema u tunelima Mala kapela i Sveti Rok

Kroz realizaciju projekta Crocodile2 Croatia, a temeljem Ugovora : ''USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA MREŽI DRŽAVNIH AUTOCESTA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA’’ (Izvođač: tvrtka BS Telecom Solutions d.o.o.), kompanije Hrvatske autoceste d.o.o. je u prethodnom periodu u probni rad upustila novi integrirani prometni sistem za nadzor i upravljanje prometom u svim regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom na autocestama A1, A3, A4, A5, A10 i A11, pri čemu je konverzija sistema izvršena i u regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom koji su nadležni za upravljanje prometom nad dva najveća tunela pod ingerencijom Hrvatskih autocesta (RCNUP_T Sveti Rok i RCNUP_T Mala Kapela).

Saznaj više +